Waterschap HOLLANDSE DELTA

In opdracht van waterschap Hollandse Delta voert Pennings Groenvoorziening vanaf 2017 het berm- en slootonderhoud in het gebied Hoeksche Waard en Dordrecht uit.

Planning slootonderhoud landbouwpercelen
Het slootonderhoud wordt uitgevoerd in twee periodes. De eerste periode is week 21 t/m 23. De tweede periode is week 32 t/m 48.

Vijfdagenregeling en contactgegevens
Voor het slootonderhoud wordt er (gedeeltelijk) gebruik gemaakt van percelen van agrariƫrs. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt er rekening gehouden met de activiteiten op het landbouwperceel. Hiervoor is de vijfdagenregeling ingesteld. De regeling is bedoeld voor agrariƫrs die willen zaaien/poten of hun percelen voor de winter nog opnieuw hebben ingezaaid met gewassen. De regeling houdt in dat u, als het perceel beschikbaar is, dit per telefoon of e-mail meldt bij de uitvoerder van het gebied. Op de kaart is per gebied de uitvoerder en het telefoonnummer weergegeven. De werkzaamheden worden maximaal vijf werkdagen na de melding, mits de weersomstandigheden het toelaten, uitgevoerd. Wanneer er gewas op het perceel staat wordt er gebruik gemaakt van een smalspoortrekker.

Mochten er klachten en/of schades zijn, neem dan contact op met ons.

Werkwijze
Bij het slootonderhoud wordt het nat profiel uit gemaaid tot 30 cm boven het waterpeil. Het vrijgekomen maaisel wordt verwerkt op het naastliggend terrein.